Blog

Rechts vind je verschillende blogberichten met onderwerpen die betrekking hebben op Ethicalc. In het thema ‘electronica’ van Ethicalc wordt een score berekend voor smartphones. Achterliggende informatie over de problemen die een rol spelen bij de productie van smartphones komen aan bod in het blog ‘De prijs van een smartphone’.
Er zijn verschillende manieren hoe je een ethische berekening kunt maken. In het blog ‘Leed besparen: Aan welk vlees kleeft het minste leed?’ wordt hier dieper op in gegaan.
Een kritische kanttekening bij Het Beter Leven Keurmerk is hier te lezen.

Een belangrijk doel van Ethicalc is om een discussie op gang te brengen over waaruit een ethisch/duurzaam consumptiepatroon bestaat. Ik stel reacties op de blogs dan ook zeer op prijs.

Share Button