Het idee

Ethicalc maakt het mogelijk om de juiste keuzes te maken bij de aanschaf van food en non-food artikelen.
Uitgangspunt hierbij is het maken van een berekening voor een ethische afweging. Ethiek is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de vraag wat juist handelen is. Hiervoor worden afwegingen gemaakt. Ethicalc maakt zo’n afweging door het maken van een berekening.

Ethicalc gaat er vanuit dat het mogelijk is om een ethische berekening te maken.

Wat Ethicalc uniek maakt is dat het meerdere ethische aspecten bij elkaar genomen worden en vertaald worden naar eenzelfde eenheid. Zo kan het leed als gevolg van kinderarbeid en het leed als gevolg van een loon dat lager is dan een leefbaar loon bij elkaar opgeteld worden. Ook worden ethische aspecten van dieren vergelijkbaar gemaakt worden met andere ethische aspecten die betrekking hebben op mensen. Dat betekent niet noodzakelijk dat dieren gelijk gesteld worden aan mensen, hoewel Ethicalc die optie wel geeft.

Ethicalc maakt het mogelijk om de verschillende misstanden in de dierindustrie en de verschillende misstanden bij werknemers langs eenzelfde meetlat te leggen.

In de ethiek zijn er verschillende stromingen. Deze hebben fundamenteel verschillende uitgangspunten. Ethicalc heeft hier rekening mee gehouden en geeft daarom de mogelijkheid te kiezen uit twee belangrijkste stromingen binnen de ethiek, namelijk de deontologie en het utilitarisme.

Ethicalc maakt het mogelijk te kiezen tussen een deontologische en een utilitaristische berekening.

Bij het maken van een berekening is het van belang om de verschillende ethische aspecten te wegen. Er is geen objectieve methode om te bepalen hoeveel keer zo erg kinderarbeid is dan het niet krijgen van een leefbaar loon. Hierover hebben we allemaal onze eigen ideeën en daarom heeft Ethicalc de mogelijkheid zelf een ethisch kader te schetsen. Dit zorgt ervoor dat iedereen zelf kan bepalen welke aspecten hij/zij belangrijk vindt en op basis daarvan een keuze kan maken voor het kopen van producten. Overigens is het ook mogelijk een default te gebruiken en kun je gebruik maken van een vooraf ingesteld ethisch kader.

Ethicalc geeft de gebruiker de mogelijkheid zijn/haar eigen ethisch kader te bepalen en aan de hand daarvan tot een optimale keuze van producten te komen.

Ethicalc is een programma om ethische keuzes te maken. Waar het bij duurzaamheid vooral gaat om de leefbaarheid van toekomstige generaties, gaat het bij Ethicalc om de generatie die nu leeft. De ethisch aspecten hebben betrekking op mensen van NU. Er is daarom heel bewust gekozen om milieu-aspecten buiten beschouwing te laten. Het is niet dat milieu-aspecten niet belangrijk zijn, maar de ethische problemen waarmee we nu te maken hebben, zijn veel fundamenteler dan de problemen waarmee we pas later te maken krijgen. Want als de ethische problemen nu niet opgelost worden, zullen zij blijven bestaan: ook bij toekomstige generaties. Stel jezelf eens de vraag welk probleem je het eerst zou moeten oplossen: Het gebruik van een auto met als gevolg een bijdrage aan het broeikaseffect of het gebruik van producten waar kinderarbeid aan te pas is gekomen?

Ethicalc laat milieu-aspecten buiten beschouwing; het primaire doel is het leed van nu aan te pakken.

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>