Runderen

Runderen worden gehouden voor zuivel, vlees en leer. De koerassen die in Nederland voorkomen zijn verdeeld in drie groepen: melk, dubbeldoel en vleesrassen.

dubbeldoel - Fries-Hollands Fries-Hollands rund (dubbeldoelras)

Melkrassen: Deze dieren worden gehouden voor hun productie van melk. Het fokdoel is meer melk- en eiwitproductie.

Dubbeldoelrassen: Deze dieren worden gehouden voor de productie van melk en voor de productie van vlees. Het fokdoel van deze dieren is meer melk en meer vlees.

Vleesrassen: deze dieren worden gehouden voor de productie van vlees. Het fokdoel is meer vlees.

Dubbeldoel lijkt de gouden keuze, maar een dikke koe geeft niet veel melk en aan een goede melkkoe zit niet veel vlees. Bij een dubbeldoelkoe is de melkproductie matig tot goed en de vleesopbrengst redelijk (bron).

In totaal leven er ongeveer 3,9 miljoen runderen in Nederland. Daarvan worden er 1,2 miljoen gebruikt voor de vleesproductie en 2,7 miljoen voor de melkproductie. Het aantal runderen voor de melkproductie bestaat uit de 1,5 miljoen melkkoeien en 1,2 miljoen jongvee. Het jongvee is nodig om er voor te zorgen dat de melkkoeien melk geven (bron).

In Ethicalc is er vanuit gegaan dat melk komt van melkkoeien en vlees en leer van vleeskalveren en -runderen. Hoewel veel vlees, melk en leer geïmporteerd en geëxporteerd wordt en ook dieren geïmporteerd en geëxporteerd worden, is in Ethicalc steeds uitgegaan van de Nederlandse situatie. De onderstaande afbeelding toont de structuur in Ethicalc. Op de tabel (nauwlijks te lezen) rechts kun je klikken voor een vergroting. Hierin staan alle aspecten die zijn meegenomen in Ethicalc. Ook de plaatjes in het figuur kunnen vergroot worden door er op te klikken. Voor meer informatie over melkkoeien en vleeskalveren en -runderen: klik op de woorden of scroll naar beneden.


Melkkoeien

melkras - Holstein-FriesianHolstein-Frisian rund (melkras)

In Nederland leven ongeveeer 1,5 miljoen melkkoeien (bron), daarvan worden er ongeveer 20 duizend (2%) biologisch gehouden. (bron)

Een koe kan 20 jaar oud worden (bron), maar de gemiddelde leeftijd van een Nederlandse koe is 3,1 jaar. Biologische koeien worden gemiddeld iets ouder: 4,0 jaar. (bron)

Biologische melkkoeien zijn minder productief dan gangbare melkkoeien. Het aantal productieve dagen van biologische melkkoeien is 317, tegen 342 gangbaar (bron). De jaarlijkse melkproductie in Nederland is 11,7 miljard liter (bron). In totaal levert de Nederlandse biologische melkveehouderij 140 miljoen kg melk (dat is 1,3% van de totale Nederlandse melkplas). Daarmee loopt Nederland achterop bij veel andere landen in Europa zoals Oostenrijk, waar 12,8% van de melkplas biologische is, Denemarken (9,6%), Zweden (6,6) en Zwitserland (5,2%) (bron).

De gemiddelde melkproductie per koe op een gangbaar bedrijf is 8000 kg per jaar. De gemiddelde melkproductie per koe op een biologisch bedrijf ligt met nog geen 6500 kg per jaar bijna 20% lager. Op een gemiddeld gangbaar bedrijf zijn 75 melkkoeien en 48 stuks jongvee aanwezig. Op een biologisch bedrijf lopen gemiddeld  72 melkkoeien en 45 stuks jongvee (bron).

Van alle Nederlandse melkkoeien (biologisch en gangbaar) heeft 85% maar beperkt weidegang (bron). Vanwege bedrijfsvoering krijgt melkvee een steeds kortere periode van weidegang, zowel per dag als gedurende het jaar. Recente peilingen (2007) geven aan dat 20% van de melkveehouders de koeien permanent binnen houdt (bron). Biologische koeien weiden gemiddeld 3300 uur per  jaar, dat is 75% van het maximaal haalbare in een weideperiode van 202 dagen (bron).


Vleeskalveren en -runderen

dubbeldoel - Fries-Hollands Belgisch witblauw rund (vleesras)

In Nederland leven ca. 900.000 vleeskalveren. Een groot deel word geëxporteerd naar het buitenland (bron). Er worden per jaar in totaal ongeveer 1,5 miljoen kalveren geslacht. De meeste kalveren worden geslacht op een leeftijd tussen 6 en 9 maanden. Het gemiddelde slachtgewicht van van een vleeskalf is ongeveer 150 kilo (bron). Van dit gewicht is ongeveer 64% versvlees (bron). In Nederland wordt er dus ongeveer 140 miljoen kilo kalfsvlees geproduceerd.

Naast de vleeskalveren worden er ook nog eens 300.000 vleesrunderen gehouden in Nederland. De moederdieren en hun jonge kalfjes lopen meestal buiten. Na een jaar worden de stiertjes op stal gezet. Ze mogen vanaf dan niet meer de wei in.  Op tweejarige leeftijd wegen ze tussen de 500 en 650 kilo en worden ze geslacht. Een koe wordt vanaf eenjarige leeftijd bevrucht en krijgt meestal haar eerste kalf als ze twee is. Gemiddeld krijgt ze 3 à 4 kalfjes. Dan wordt zij ook op stal gezet om afgemest te worden. Na vier maanden op stal, wordt ze geslacht (bron).

 

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>